Fri frakt inom Sverige - gäller ordinarie sortiment

Allmänna villkor

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik m.m. kan innehålla tekniska och/eller grafiska och refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan inte garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

RC Ljud & Bild förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer på RC Ljud & Bild webbplats är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av RC Ljud & Bild och RC Ljud & Bild bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. RC Ljud & Bild tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från RC Ljud & Bild av aktuell webbplats.

Uppdaterar…
  • Inga produkter i varukorgen.